LỊCH VẠN NIÊN

TÀI LIỆU NHÀ TRƯỜNG

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

DSCF0216.jpg DSCF0217.jpg DSCF0200.jpg Dem_trung_thu.swf DSCF0022.jpg DSCF0.jpg BCH_moi_ra_mat.jpg Tuyen_bo_het_nhiem_ki.jpg Untitled5.gif Untitled53.swf Phat_thuong.jpg Tro_choi.flv Dung_phat_bieu.flv Di_nam_phat_bieu.flv Di_hoc.swf Chao_mung_ngay_nha_giao.swf Bui_phan__Ngoan.swf Van_nghe_20_11.swf KHUC_XUAN1.swf Anh_truong2.swf

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ẢNH NHÀ TRƯỜNG

  Ảnh hoạt động ca sĩ nhí năm 2009

  ẢNH

  Ảnh CBGV trường

  Ảnh GV Trường MP-D


  Phạm Chí Ngoan (HT)

  Nguyễn văn Mạnh (PHT)

  Ngô Văn Liêm (CTCĐ)

  Nguyễn Phước Trang (GVCN )

  Nguyễn Văn Chiến (TDTT)

  Lê Thúy Hằng (GVCN )

  Châu Vũ Trường(GVCN )

  Trần Thị Kim Loan (GVCN )

  Lê Thanh Hương (TPT)

  Trần Thanh Bình (GVCN )

  Nguyễn Hồng Gấm (GVCN )

  Trương Thị Phương Nga (GVCN L)

  Lê Minh Dương (GVCN L5)

  Trần Ngọc Thạnh (GVCN )

  Nguyễn Thị Hiền (GVCN)

  Trần Văn Khanh (GVCN)

  Châu Thị Huyền (GVCN)

  Trần Lệ Thu (GVCN)

  Nguyễn Thị Mỹ Loan (GVCN)

  Nguyễn Văn Hiền (GVCN)

  Nguyễn Văn Giao (BTVH)

  Trần Thị Diễm (AN)

  Trần Thị Diệu Ngân (MT)

  Huỳnh Văn Dũng (TD)

  Nguyễn Thị Được (GVCN)

  Nguyễn Văn Hùng (BV)

  Phạm Thị Hoàng Trong (KT)

  LIÊN KẾT WEB

  CỘNG ĐỒNG GIÁO VIÊN

  No_photo
  Họ và tên Ngô Văn Liêm
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên châu văn điểm
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/truongmyphuocd
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Điểm số 190 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đặng Văn Nhủ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Chí Ngoan
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/ngoanmlb
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Điểm số 127 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thanh Bình
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/binhmpd
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Diễm
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/diemmpd
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 411 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thị Hoàng Trong
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/trongmpd
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 282 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Được
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/duocmpd
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Chiến
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/chienmpd
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 122 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Châu Vũ Trường
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/vutruongmpd
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 152 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Văn Khanh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tranvankhanh79
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Văn Liêm
  Giới tính Nam
  Website http://liemmpd.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 82303 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Phước Trang
  Giới tính Nam
  Website http://phuoctrang78.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 22435 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Chí Ngoan
  Giới tính Nam
  Website http://chingoan75.violet.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
  Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
  Tỉnh/thành Sóc Trăng
  Điểm số 57020 (xem chi tiết)

  Hình ảnh hoạt động

  LINK WEB HAY